Utylizacja gruntów

Utylizacja gruntówHydrogeotechnika Sp. z o.o. prowadzi utylizację gruntów zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi poprzez oczyszczanie gleby metodą bioremediacji (odzysk ziemi) na własnych poletkach bioremediacyjnych. Stosowana przez Hydrogeotechnikę utylizacja gruntów jest metodą biotechnologiczną, polegającą na wykorzystaniu autochtonicznych mikroorganizmów aerobowych, zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych (biostymulacja). Bakterie izolowane są z zanieczyszczonego gruntu, selekcjonowane i namnażane, a następnie wprowadzane do zanieczyszczonego gruntu (bioaugmentacja). Mikroorganizmy są selekcjonowane specjalnie pod kątem obecnych w środowisku polutantów. Proces hodowli mikroorganizmów oraz cały przebieg bioremediacji prowadzony jest pod stałym monitoringiem chemicznym i biologicznym. Bioremediacja jest metodą w pełni bezpieczną i przyjazną dla środowiska naturalnego, dlatego tak często wykorzystywaną w rekultywacji gruntu.


Logo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Wyszukiwanie