Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. ustanowiła i realizuje własną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

NAJWAŻNIEJSZYMI CELAMI POLITYKI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEST:

 • POGŁĘBIANIE ZDOBYTEGO ZAUFANIA PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW,
 • POZYSKIWANIE I OSIĄGNIĘCIE ZADOWOLENIA NOWYCH KLIENTÓW,
 • ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WE WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH,
 • OGRANICZANIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
 • ZAPEWNIENIE ROZWOJU I UTRZYMANIE WYSOKIEJ POZYCJI SPÓŁKI NA RYNKU.

DLA REALIZACJI WYTYCZONYCH CELÓW PODEJMUJEMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • PROWADZIMY STAŁĄ ANALIZĘ POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ORAZ BADAMY POZIOM ICH ZADOWOLENIA, MOTYWUJEMY PRACOWNIKÓW, ABY PRZYCZYNIALI SIĘ DO ZWIĘKSZANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW,
 • PROWADZIMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ NASZYCH KLIENTÓW W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA UNIKALNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA,
 • WYSZUKUJEMY NOWYCH KLIENTÓW I OKREŚLAMY JAK NAJLEPSZE SPOSOBY SPEŁNIENIA ICH POTRZEB,
 • DOSKONALIMY KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI ORAZ PODNOSIMY ŚWIADOMOŚĆ, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI OFEROWANYCH WYROBÓW I USŁUG,
 • SPEŁNIAMY WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA NORM, PRZEPISÓW PRAWNYCH I INNYCH
  W ZAKRESIE JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY,
 • DĄŻYMY DO ZAPOBIEGANIA WYPADKOM PRZY PRACY, ZDARZENIOM POTENCJALNIE WYPADKOWYM I CHOROBOM ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW ORAZ GOŚCI SPÓŁKI HYDROGEOTECHNIKA,
 • DĄŻYMY DO STAŁEJ POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ CIĄGLE DOSKONALIMY DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE,
 • PODNOSIMY KWALIFIKACJĘ, ŚWIADOMOŚĆ ORAZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW NA RZECZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BHP,
 • UTRZYMUJEMY I STALE DOSKONALIMY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA,
 • DĄŻYMY DO BUDOWANIA JAK NAJLEPSZYCH RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁKI POPRZEZ STAŁE PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, SZKOLENIA, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA. ORAZ ZAPEWNIAMY IM ODPOWIEDNIĄ INFRASTRUKTURĘ I ŚRODOWISKO PRACY.

W CELU OSIĄGNIĘCIA POWYŻSZYCH CELÓW WDROŻYLIŚMY, UTRZYMUJEMY I DOSKONALIMY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI:

 • zarządzania jakością wg PN – EN ISO 9001:2015,
 • zarządzania środowiskiem wg PN – EN ISO 14001:2015,
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018.

Dyrektor Spółki HYDROGEOTECHNIKA
Marcin Misztal

   

Kielce, dnia 01.10.2020 r.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018