O firmie

Siedziba firmy HydrogeotechnikaPoczątki działalności Spółki Hydrogeotechnika sięgają lat 90-tych ubiegłego wieku. W lipcu 1992 r. została powołana do życia „EXBUD-Hydrogeotechnika Sp. z o. o.”, będąca częścią grupy kapitałowej EXBUD S.A. W wyniku przekształceń własnościowych spółka została wyłączona z holdingu i w październiku 2000 roku zmieniła swoją nazwę na Hydrogeotechnika Sp. z o. o. Od 2001 roku firma ma nową siedzibę we własnym budynku przy ulicy Ściegiennego w Kielcach.

W początkowym okresie swej działalności Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zajmowała się głównie geologią oraz rekultywacją środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami chemicznymi. Z czasem, podążając za potrzebami rynku oraz środowiska naturalnego, firma zaczęła rozszerzać swą działalność o tak różnorodne dziedziny jak: gospodarka odpadami, prace projektowe i dokumentacyjne, pomiary klimatu akustycznego, prace rozbiórkowe, rekultywacja składowisk odpadów, przeciwerozyjne umacnianie powierzchni skarp, czy wiertnictwo.

Pomieszczenia techniczne firmy HydrogeotechnikaObecnie Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zatrudnia ponad 120 osób. Są to wysokiej klasy specjaliści z dziedzin  takich jak: geologia i hydrogeologia, chemia, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, budownictwo, rolnictwo, akustyka. Wśród pracowników firmy znajduje się czterech doktorów (w tym doktorzy nauk o Ziemi), osoby z uprawnieniami geologicznymi, budowlanymi, jak również biegli w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami oraz postępowania wodnoprawnego.


Logo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie