O firmie

Siedziba firmy HydrogeotechnikaPoczątki działalności Spółki Hydrogeotechnika sięgają lat 90-tych ubiegłego wieku. W lipcu 1992 r. została powołana do życia „EXBUD-Hydrogeotechnika Sp. z o. o.”, będąca częścią grupy kapitałowej EXBUD S.A. W wyniku przekształceń własnościowych spółka została wyłączona z holdingu i w październiku 2000 roku zmieniła swoją nazwę na Hydrogeotechnika Sp. z o. o. Od 2001 roku firma ma nową siedzibę we własnym budynku przy ulicy Ściegiennego w Kielcach.

W początkowym okresie swej działalności Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zajmowała się głównie geologią oraz rekultywacją środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami chemicznymi. Z czasem, podążając za potrzebami rynku oraz środowiska naturalnego, firma zaczęła rozszerzać swą działalność o tak różnorodne dziedziny jak: gospodarka odpadami, remediacja terenów zanieczyszczonych, prace projektowe i dokumentacyjne, pomiary klimatu akustycznego, prace rozbiórkowe, rekultywacja składowisk odpadów, przeciwerozyjne umacnianie powierzchni skarp, wiertnictwo.

Pomieszczenia techniczne firmy HydrogeotechnikaObecnie Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zatrudnia ponad 100 osób. Są to wysokiej klasy specjaliści z dziedzin  takich jak: geologia (w tym geologia inżynierska i hydrogeologia), chemia, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, budownictwo, rolnictwo, akustyka. Wśród pracowników firmy znajduje się czterech doktorów (w tym doktorzy nauk o Ziemi), a także liczne osoby z uprawnieniami geologicznymi i budowlanymi.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018