Przyjmiemy płuczkę wiertniczą

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. w Kielcach przyjmie UWODNIONĄ PŁUCZKĘ WIERTNICZĄ o kodach:
• 01 05 04;
• 01 05 07;
• 01 05 08;
• 01 05 99.
Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów: Staszów, woj. świętokrzyskie.
Cena jednostkowa za przyjęcie 1 Mg odpadu ustalana jest indywidualnie, po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych odpadów lub na podstawie przekazanej „karty charakterystyki odpadu”.

Kontakt pod numerem telefonu: (41) 348 06 60 lub na adres e-mail: info@hydrogeotechnika.pl

Zapraszamy do współpracy!


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018