Oferty pracy

Stanowisko: specjalista ds. eksploatacji kompostowni.

Opis Stanowiska:

 • prowadzenie i nadzorowanie pracy systemu kompostowania,
 • obsługa i konserwacja powierzonych maszyn i urządzeń,
 • kontrole stanu technicznego obiektu i urządzeń kompostowni,
 • diagnozowanie usterek i dokonywanie bieżących napraw,
 • monitorowanie stanów magazynowych części zamiennych, podzespołów oraz narzędzi,
 • rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • nadzór nad przestrzeganiem terminów wynikających z posiadanych gwarancji i pozwoleń,
 • nadzór nad sprawną i zgodną z przepisami eksploatacją powierzonego majątku,
 • współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi,
 • dbałość o utrzymanie jakości świadczonych usług.

Wymagania:

 • wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki techniczne, gospodarki odpadami),
 • znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami,
 • znajomość zagadnień technicznych i administracyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów,
 • znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office,
 • dyspozycyjność, samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, skuteczność działania i radzenie sobie w sytuacjach niestandardowych,
 • prawo jazdy.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i uzyskania uprawnień.

Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018