Analiza klimatu akustycznego

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu analizy klimatu akustycznego.

Dla obiektów istniejących wykonujemy pomiary poziomu dźwięku oraz określamy zasięgi jego oddziaływania.

Uzyskane wyniki badań wykorzystujemy przy sporządzaniu:

  • analiz porealizacyjnych,
  • map akustycznych,
  • raportów oddziaływania na środowisko w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego,
  • przeglądów ekologicznych,
  • innych opracowań studialnych.

 


 
Hydrogeotechnika Sp. z o.o. dysponuje szerokim zapleczem nowoczesnego sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania do pomiarów poziomu dźwięku oraz pomiarów towarzyszących.
Pozyskujemy, przetwarzamy i analizujemy dane z wykorzystaniem oprogramowania GIS na potrzeby map akustycznych, ocen geośrodowiskowych i innych opracowań.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zrealizowała wiele usług dla tak wymagających klientów jak: GDDKiA Oddział w Kielcach, w Warszawie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu oraz Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy, Agencja Rozwoju Miasta S. A. w Krakowie, Gmina Miasta Lublin, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, w Olsztynie, w Szczecinie.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018