Zaproszenie do złożenia ofert

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 02 06 (Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05).

Wytwórca odpadów: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25‑116 Kielce;
Załadunek odpadów: po stronie Zamawiającego;
Odbiór odpadu: Instalacja w Staszowie, woj. świętokrzyskie;
Ilość odpadu do odbioru: 400 do 600 Mg.
Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadu.
Termin składania ofert: do dnia 31.05.2024 r.

Oferty prosimy przesyłać na e-mail: marketing@hydrogeotechnika.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 41 348-06-60.

Sprawozdanie z badań odpadu


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018