Składowiska odpadów

Wyłożenie powierzchni składowiska matą uszczelniającąHydrogeotechnika Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa prac związanych z:

 • budową,
 • rekultywacją,
 • zamknięciem,
 • likwidacją

składowisk odpadów.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. oferuje realizację prac rekultywacyjnych dla zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem składowanych odpadów, likwidacji uciążliwości dla powietrza atmosferycznego oraz poprawy walorów krajobrazowych.   

Ułożenie faszyny na skarpach składowiska Składowisko po zakończeniu rekultywacji

 
Formowanie czaszy składowiskaPrace rekultywacyjne obejmują głównie:

 • prace ziemne związane z kształtowaniem bryły składowanych odpadów,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem surowców mineralnych,
 • odgazowanie złoża odpadów poprzez studnię odgazowującą wraz z drenażem,
 • ułożenie warstwy odwadniającej z wykorzystaniem złoża filtracyjnego piaskowo – żwirowego,
 • uszczelnienie czaszy i skarp składowiska,
 • budowę systemów przechwytujących wody opadowe,
 • ułożenie warstwy glebotwórczej, wysiew roślinności, sadzenie krzewów.

Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych dają następujące efekty ekologiczne:

 • zabezpieczają środowisko naturalne przed negatywnym wpływem składowanych odpadów oraz dostępem wód opadowych do złoża odpadów,
 • likwidują uciążliwości dla powietrza atmosferycznego,
 • przywracają środowisku nowe tereny, poprawiają walory krajobrazowe.

Prace realizujemy przy pomocy własnego ciężkiego sprzętu budowlanego.

Dysponujemy kadrą pracowniczą posiadającą kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz operatorów sprzętu z odpowiednimi uprawnieniami.

Wyłożenie powierzchni składowiska matą uszczelniającą Składowisko po zakończeniu rekultywacji

Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018