Pomiary hałasu

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. zrealizowała ponad sto zamówień związanych z pomiarami klimatu akustycznego (w tym hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego) oraz pomiarami towarzyszącymi (pomiary ruchu, pomiary zanieczyszczenia powietrza). Prace były realizowane w ramach analiz porealizacyjnych, analiz akustycznych, generalnych pomiarów hałasu, przeglądów ekologicznych, raportów oddziaływania na środowisko. Poniżej przykładowe realizacje:

_____________________________________

Wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa mazowieckiego

Zakres prac obejmował sporządzenie map akustycznych dla odcinków dróg krajowych w województwie mazowieckim o łącznej długości 1117,258 km, za pomocą oprogramowania GIS oraz oprogramowania do obliczeń akustycznych.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Wartość kontraktu: 431 tys. zł
Okres realizacji: 2018 r.
Województwo: mazowieckie

_____________________________________

Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem

Prace realizowane były w ramach projektu pn. „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II: Lot A – Odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” i obejmowały trzy etapy:
• Etap I – wykonanie pomiarów hałasu,
• Etap II – przeprowadzenie obliczeń akustycznych (modelowanie),
• Etap III – sporządzenie analizy porealizacyjnej, w tym oceny skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość kontraktu: 215 tys. zł
Okres realizacji: 2017 r.
Województwo: mazowieckie, łódzkie

_____________________________________

Przegląd ekologiczny w zakresie oddziaływania akustycznego dla obiektu strzelnicy garnizonowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Wartość kontraktu: 28 tys. zł
Okres realizacji: 2016 r. – 2017 r.
Województwo: pomorskie
_____________________________________

Pomiary akustyczne w rejonie Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie

Zakres prac obejmował: pomiary hałasu, pomiary natężenia ruchu, opracowanie wyników pomiarów wraz z oceną zagrożenia hałasem.

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta SA
Wartość kontraktu: 51 tys. zł
Okres realizacji: 2009 r.
Województwo: małopolskie
________________________________________

Analiza porealizacyjna w zakresie pomiarów poziomu hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza dla autostrady A-2 na odcinku Stryków – Konotopa oraz drogi S-8 na odcinku Konotopa – Mory

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wartość kontraktu: 127 tys. zł
Okres realizacji: 2013 r.
Województwo: mazowieckie


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018