Akredytowana Działalność Laboratoryjna

Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika oferuje szeroki zakres usług z zakresu analizy klimatu akustycznego:

  • pomiary hałasu środowiskowego pochodzącego od dróg, od linii kolejowych/tramwajowych, od lotnisk, od urządzeń, instalacji i zakładów przemysłowych;
  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi,
  • badania skuteczności ekranów na podstawie pomiarów poziomu dźwięku A,
  • badania mocy akustycznej.

Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika oferuje również:

  • pobieranie próbek wód podziemnych;
  • badania ogólnych elementów fizykochemicznych wód podziemnych (pomiary pH i przewodności elektrycznej właściwej w próbkach wód podziemnych);
  • pobieranie próbek gleb i gruntów.

 
Wyżej wymieniona działalność laboratoryjna objęta jest akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AB 1059, zakres akredytacji wydanie nr 19 z dnia 5 kwietnia 2023 roku). Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.
 


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018