Woda siarczkowa

Fundusze europejskie

…dla rozwoju województwa świętokrzyskiego…

 

Św. Barbara przy ujęciu LW-2W dniu 30 maja 2009 r. w miejscowości Las Winiarski, w gminie Busko-Zdrój przekazano do eksploatacji Uzdrowiskowy Zakład Górniczy – Kopalnię „Las Winiarski”.

Woda siarczkowo-siarkowodorowa ujmowana jest trzema odwiertami – studnia LW-1 (źródło „Zuzanna”), studnia LW-2 (źródło „Filip”), które znajdują się na terenie UZG Kopalnia „Las Winiarski” oraz studnia Busko C-1 w miejscowości Busko-Zdrój. Woda siarczkowo-siarkowodorowa jest wodą leczniczą, wysokozmineralizowaną (mineralizacja ogólna wynosi 12,7 g/dm3), krystalicznie czystą o specyficznym zapachu. Zawartość składników specyficznych (swoistych) wynosi:

  • siarkowodór, jony wodorosiarczkowe i siarczkowe (H2S, HS, S2-) – 45 mg/dm3,
  • jony jodkowe (I) – 2,20 mg/dm3.

Woda ta może być wykorzystana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazań lekarskich do kąpieli w wannach, płukania jam ciała oraz do kuracji pitnych.

Lecznicza woda siarczkowo-siarkowodorowa rozprowadzana jest do obiektów leczniczych i sanatoryjnych w Busku-Zdroju.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w lutym 2010 r. wydał Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody siarczkowej.

Świadectwo potwierdza spełnienie wymagań określonych dla wody leczniczej – mineralnej, swoistej 1,26 % chlorkowo-sodowej, siarczkowej, jodkowej.

Zawartość siarkowodoru wynosi 45 mg/l i jodków 2,2 mg/l.

Główne składniki mineralne:

ANIONY [mg/dm3]

KATIONY [mg/dm3]

Chlorki Cl

5955,60

Sodowy Na+

3896,80

Siarczany SO

1617,20

Potasowy K+

106,80

Wodorowęglany HCO

399,80

Wapniowy Ca2+

340,68

Bromki Br

5,00

Magnezowy Mg2+

221,18

 
Kąpiele siarczkowe działają regenerująco na tkankę łączną, sprzyjają leczeniu przewlekłych chorób reumatoidalnych i choroby zwyrodnieniowej stawów, korzystnie działają w miażdżycy naczyń tętniczych. Mają również działanie odtruwające przy zatruciach metalami ciężkimi jak ołów, arsen, bizmut, rtęć. Kąpiele siarczkowe powodują spadek kwasu moczowego w surowicy krwi (leczenie dny moczanowej), obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Lecznicza woda siarczkowa dostarczana z UZG w Lesie Winiarskim jest krystalicznie czysta z odcieniem słomkowo – zielonkawym.

Uzdrowiskowy Zakład Górniczy - Las Winiarski, 2015 r.Od ujęcia do odbiorcy woda siarczkowa nie zmienia swojego składu fizyko-chemicznego ani zabarwienia, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych i użyciu materiałów odpornych na agresywne środowisko związków siarki (korozja). Całkowicie szczelna instalacja ogranicza do minimum straty siarkowodoru i pozwala zachować jego pierwotne stężenie u odbiorców wody.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. jest jedynym dystrybutorem kąpielowej leczniczej wody siarczkowej.
Zainteresowanych odbiorem kąpielowej leczniczej wody siarczkowej, w tym również podłączeniem do rurociągu zapraszamy do nawiązania kontaktu.
Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce, tel.: + 48 41 348 06 60, fax: + 48 41 348 96 00, info@hydrogeotechnika.pl

Projekt nr WND-RPWS.01.01.00-26-428/09 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki Hydrogeotechnika poprzez rozbudowę Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego, dostarczającego siarczkowe wody lecznicze do odbiorców w Busku-Zdroju” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa.

POBIERZ ULOTKĘ


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018