Odpady ropopochodne

Szczególne miejsce wśród różnego rodzaju odpadów odbieranych przez spółkę Hydrogeotechnika, zajmują odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi – tzw. odpady ropopochodne.

Czym są odpady ropopochodne

Substancje ropopochodne to ogół związków organicznych pochodzących z wykorzystania i przerobu ropy naftowej. Produkty te są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. jako paliwa i środki smarne. Zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi zaliczane są do jednych z najpoważniejszych problemów środowiskowych. Główne źródła tego typu zanieczyszczeń to m.in.: stacje paliw, myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe, górnictwo naftowe, przemysł, a także transport – zarówno samochodowy, jak i kolejowy, wodny oraz powietrzny.

Oczyszczanie ziemi z odpadów ropopochodnych

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. od samego początku swego istnienia stała się liderem w kompleksowym oczyszczaniu środowiska z zanieczyszczeń ropopochodnych, w tym w odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów ropopochodnych. Firma sczerpała tysiące metrów sześciennych produktów naftowych z powierzchni wód gruntowych, zagospodarowała tysiące ton gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi oraz oczyściła tysiące metrów kwadratowych powierzchni zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi.
Z uwagi na fakt, że zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi przyjmują bardzo różne formy, stosujemy do ich usunięcia różne metody, w szczególności remediację metodami in-situ oraz ex-situ. Wszelkie działania związane z rekultywacją ziemi w tym usuwaniem zanieczyszczeń i odpadów ropopochodnych realizujemy w oparciu o aktualne pozwolenia i decyzje.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018