Dotacja na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Dotacja na kapitał obrotowy

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. realizuje Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Dofinansowanie projektu z UE: 302.487,03 PLN.


Logo

ZSZ

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018