Hydrogeotechnika Sp. z o.o. rozprowadza książkę pt.: „Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego cz. 2” – autorzy: Ryszard Lisik, Andrzej Szczepański; wyd. Kielce, Kraków 2018 r.

Zainteresowanych nabyciem książki prosimy o kontakt z Hydrogeotechnika Sp. z o.o., tel. 41 348-06-60.


Logo

Zintegrowany system zarządzania

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie