Analiza klimatu akustycznego

PCADział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu analizy klimatu akustycznego.

Dla obiektów istniejących wykonujemy pomiary poziomu dźwięku oraz określamy zasięgi jego oddziaływania.
Uzyskane wyniki badań wykorzystujemy przy sporządzaniu:

 • analiz porealizacyjnych,
 • map akustycznych,
 • raportów oddziaływania na środowisko w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego,
 • przeglądów ekologicznych,
 • innych opracowań studialnych.

Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika posiada certyfikat akredytacji AB 1059 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na pomiary akustyczne dla następujących grup badanych obiektów:

 • hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
 • hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji, zakładów przemysłowych,
 • hałas pochodzący od lotnisk;
 • hałas w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;
 • hałas na stanowiskach pracy;
 • skuteczność zewnętrznych ekranów akustycznych „in situ’’ wyznaczona metodą bezpośrednią lub pośrednią wg PN-ISO 10847:2002;
 • poziom mocy akustycznej wg PN-EN ISO 3746:2011.

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika dysponuje szerokim zapleczem nowoczesnego sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania do pomiarów poziomu dźwięku oraz pomiarów towarzyszących.
Pozyskujemy, przetwarzamy i analizujemy dane z wykorzystaniem oprogramowania GIS na potrzeby map akustycznych, ocen geośrodowiskowych i innych opracowań.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zrealizowała wiele usług dla tak wymagających klientów jak: GDDKiA Oddział w Kielcach, w Warszawie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu oraz Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy, Agencja Rozwoju Miasta S. A. w Krakowie, Gmina Miasta Lublin, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, w Olsztynie, w Szczecinie.


Logo

Akredytacja PCA

PCA
AB 1059

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Wyszukiwanie