Polityka jakości

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. ustanowiła i realizuje własną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

NAJWAŻNIEJSZYMI CELAMI POLITYKI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEST:

 • POGŁĘBIANIE ZDOBYTEGO ZAUFANIA PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW,
 • POZYSKIWANIE I OSIĄGNIĘCIE ZADOWOLENIA NOWYCH KLIENTÓW,
 • ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WE WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH,
 • OGRANICZANIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
 • ZAPEWNIENIE ROZWOJU I UTRZYMANIE WYSOKIEJ POZYCJI SPÓŁKI NA RYNKU.

DLA REALIZACJI WYTYCZONYCH CELÓW PODEJMUJEMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • PROWADZIMY STAŁĄ ANALIZĘ POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ORAZ BADAMY POZIOM ICH ZADOWOLENIA, MOTYWUJEMY PRACOWNIKÓW, ABY PRZYCZYNIALI SIĘ DO ZWIĘKSZANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW,
 • PROWADZIMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ NASZYCH KLIENTÓW W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA
  I WDRAŻANIA UNIKALNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA,
 • WYSZUKUJEMY NOWYCH KLIENTÓW I OKREŚLAMY JAK NAJLEPSZE SPOSOBY SPEŁNIENIA ICH POTRZEB,
 • DOSKONALIMY KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI ORAZ PODNOSIMY ŚWIADOMOŚĆ, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI OFEROWANYCH WYROBÓW I USŁUG,
 • SPEŁNIAMY WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA NORM, PRZEPISÓW PRAWNYCH I INNYCH
  W ZAKRESIE JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY,
 • DĄŻYMY DO ZAPOBIEGANIA WYPADKOM PRZY PRACY, ZDARZENIOM POTENCJALNIE WYPADKOWYM I CHOROBOM ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW ORAZ GOŚCI SPÓŁKI HYDROGEOTECHNIKA,
 • DĄŻYMY DO STAŁEJ POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ CIĄGLE DOSKONALIMY DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE,
 • PODNOSIMY KWALIFIKACJĘ, ŚWIADOMOŚĆ ORAZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW NA RZECZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BHP.

Potwierdzeniem skutecznego realizowania Polityki Jakości są posiadane przez Spółkę certyfikaty w zakresie:


ISO 9001:2015 – zarządzanie jakością w organizacji


PN-N 18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji


System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami Normy BS OHSAS 18001:2007


Logo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2015
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Wyszukiwanie