Polityka jakości

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. ustanowiła i realizuje własną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

NAJWAŻNIEJSZYMI CELAMI POLITYKI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEST POGŁĘBIANIE ZDOBYTEGO ZAUFANIA PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW ORAZ OSIĄGNIĘCIE ZADOWOLENIA NOWYCH KLIENTÓW, ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA WE WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH PRZY JEDNOCZESNYM OGRANICZENIU NEGATYWNEGO ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, A TAKŻE UTRZYMANIE ROZWOJU I WYSOKIEJ POZYCJI SPÓŁKI NA RYNKU.

Gwarancją realizacji wytyczonych celów jest:

 • STAŁA ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW ORAZ BADANIE POZIOMU ICH ZADOWOLENIA, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, ABY PRZYCZYNIALI SIĘ DO ZWIĘKSZANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW,
 • WYSZUKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW I OKREŚLANIE JAK NAJLEPSZYCH SPOSOBÓW SPEŁNIENIA ICH POTRZEB,
 • DOSKONALENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI ORAZ PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI, POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW,
 • SPEŁNIENIE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ NORM, PRZEPISÓW PRAWNYCH I INNYCH W ZAKRESIE JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY,
 • ZAPOBIEGANIE WYPADKOM PRZY PRACY, ZDARZENIOM POTENCJALNIE WYPADKOWYM I CHOROBOM ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW ORAZ GOŚCI SPÓŁKI HYDROGEOTECHNIKA,
 • DĄŻENIE DO STAŁEJ POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ CIĄGŁE DOSKONALENIE DZIAŁAŃ W TYM ZAKRESIE,
 • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, ŚWIADOMOŚCI ORAZ ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW NA RZECZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BHP,
 • UTRZYMYWANIE I STAŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
 • BUDOWANIE JAK NAJLEPSZYCH RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKAMI, STAŁE PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, SZKOLENIA, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA
  ORAZ ZAPEWNIENIE IM ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA PRACY.

Potwierdzeniem skutecznego realizowania Polityki Jakości są posiadane przez Spółkę certyfikaty w zakresie:


ISO 9001:2008 – zarządzanie jakością w organizacji


PN-N 18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji


System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami Normy BS OHSAS 18001:2007


Logo

Akredytacja PCA

PCA
AB 1059

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością
ISO 9001:2009
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Wyszukiwanie