Rekultywacja środowiska

1. Przeprowadzenie działań naprawczych w środowisku gruntowo-wodnym, polegających na pracach rekultywacyjnych in-situ, na terenie działek położonych w Stalowej Woli, bedących własnością zarówno Skarbu Państwa, jak i Gminy Stalowa Wola

Prowadzone prace obejmowały:

 • wykonywanie otworów technologicznych i rozsączających oraz analiz próbek gruntu i wody;
 • dostawę, montaż i rozruch instalacji oczyszczania środowiska wodno-gruntowego;
 • dostawę i montaż stacji oczyszczania wody, systemu rozsączającego oraz bioreaktora;
 • obsługę i dozór systemów oczyszczania środowiska wodno-gruntowego;
 • namnażanie bakterii i dawkowanie bioroztworów;
 • sporządzanie zestawień danych oraz sprawozdań z prac eksploatacyjnych i monitoringowych.

Inwestor: Huta Stalowa Wola S.A.
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł
Okres realizacji: 2014 r. - 2016 r. 
Województwo: podkarpackie
____________________________________

2. Prace rekultywacyjne na terenie położonym w Poznaniu, należącym do Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., polegające na oczyszczeniu środowiska wodno-gruntowego zanieczyszczonego chlorowanymi węglowodorami alifatycznymi

Prowadzone prace obejmowały:

 • prace geologiczne tj. projekty geologiczne i dokumentacje hydrogeologiczne wraz z uzgodnieniami;
 • prace wiertnicze - wykonanie wielofunkcyjnych otworów technologicznych;
 • prace projektowe dla instalacji technologicznych (wodnych i pneumatycznych)  oraz  kontenerowej stacji oczyszczania wraz z uzgodnieniami;
   Poznań - teren PAE - Kontenerowa stacja oczyszczania wody i powietrza gruntowego
 • odpompowanie zanieczyszczonej wody i jej oczyszczanie; 
 • wentylowanie strefy gruntów skażonych; 
 • odsysanie i oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza gruntowego;
 • ciągły nadzór technologiczny systemów oczyszczania oraz bieżący serwis eksploatacyjny; 
 • prowadzenie monitoringu technologicznego i lokalnego jakości wód i gruntów;
 • prace związane z likwidacją otworów i instalacji technologicznych po zakończeniu rekultywacji.

  Inwestor: Polska Agencja Ekologiczna SA 
 • Wartość kontraktu: 860 tys. zł.
  Okres realizacji: 2005 r. 
  Województwo: wielkopolskie
  ____________________________________

  3. Lotnisko Poznań Krzesiny i Powidz - Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego wód podziemnych

  Prowadzone prace obejmowały:

  • prace geologiczne tj projekty prac geologicznych, prace wiertnicze, dokumentacje geologiczne;
  • wielofazowe modele migracji zanieczyszczeń;
  •  wykonanie projektu technicznego prac rekultywacyjnych;
  • zainstalowanie, uruchomienie i obsługę systemów do sczerpywania wolnego produktu ropopochodnego;
  • zainstalowanie, uruchomienie i obsługę systemów depresjonowania, oczyszczania i rozsączania wody podziemnej;
  • wykonanie liniowych barier pneumatycznych i hydraulicznych oraz   systemu biowentingu;
  • prowadzenie monitoringu wód podziemnych.

  Inwestor: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu 
  Wartość kontraktu: 12,45 mln zł
  Okres realizacji: 2007 r. - 2015 r. 
  Województwo: wielkopolskie
  ____________________________________

  4. Kluczewo - Prace rekultywacyjne na terenie byłego  lotniska Wojsk FederaMapa lotniska Kluczewacji Rosyjskiej w Kluczewie

  Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalację rekultywacji środowiska gruntowo wodnego, w tym:

  • prace geologiczne tj. projekty prac geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,
  • prace wiertnicze – wykonywanie studni wodnych, piezometrów, otworów sozologicznych,
  • prace projektowe dla sieci wodnych, pneumatycznych i paliwowych,
  • odpompowanie zanieczyszczonej cieczy i jej oczyszczanie,
  • specjalistyczne automatyczne systemy sczerpywania i pompowania paliwa,
  • wykonanie podziemnych barier wielorzędowych, barier odcinających fizyczno- hydraulicznych,
  • układy wentylacji i biowentylacji,
  • wydobycie i unieszkodliwianie gruntów,
  • prace związane z likwidacją otworów geologicznych,
  • rekultywację składowiska odpadów komunalnych,
  • prowadzenie monitoringu technologicznego i lokalnego jakości wód i gruntów,

  Eksploatacja zainstalowanych systemów technologicznych pozwoliła na odpompowanie i oczyszczenie 1.650.702 m3 wody i sczerpanie 1.726 m3 paliwa. Rozwiązania stosowane przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o. były wielokrotnie wysoko oceniane przez krajowych i zagranicznych fachowców wizytujących tereny lotniska Kluczewo.

  Inwestor: Urząd Miasta Stargard Szczeciński
  Wartość kontraktu: 31,9 mln zł
  Okres realizacji: 1994 r. - 2004 r.
  Województwo: zachodniopomorskie
  _________________________________

  Galeria zdję ć z realizacji

  Wiercenie otworu technologicznego w pasie zieleni
  Głowica otworu wielofunkcyjnego
  Instalacja oczyszczania
  Kontenerowa stacja oczyszczania wody i powietrza gruntowego
  Kontenerowa stacja oczyszczania wody
  Wnętrze kontenerowej stacji oczyszczania wody
  Kluczewo- budowa bariery ochronnej na Bazie A
  Kluczewo- budowa bariery ochronnej na Bazie A
  Zbiorniki na sczerpany produkt ropopochodny
  System do sczerpywania produktów ropopochodnych