Zabezpieczenie stacji transformatorowych

Uszczelnienie pod transformatoremHydrogeotechnika Sp. z o. o oferuje uszczelnienie i zabezpieczenie podłoża przed wyciekami olejów transformatorowych do gruntu. Prace realizuje na podstawie własnej technologii i opracowanych dokumentacji.

Podłoże gruntowo-wodne pod stacją transformatorową zostaje uszczelnione wanną odciekową, posadowioną na warstwie mineralnej. Zbierane zanieczyszczenia, spływające z wodą deszczową, są zatrzymywane na filtrach sorbentowych, a czysta woda kierowana do drenażu rozsączającego lub do kanalizacji deszczowej. W sytuacji awarii następuje jednorazowy zrzut znacznej ilości oleju, który trafia za pośrednictwem wanny do przewodu odpływowego z zaporą oleju. Następuje samoczynne zamknięcie zapory, a cały olej z wycieku skierowany zostaje do zbiornika retencyjnego.

Oferowane przez spółkę rozwiązania techniczne uwzględniają:

  • zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego; 
  • maksymalne skrócenie przerwy w pracy transformatora; 
  • zmniejszenie do minimum powierzchni potrzebnej na wykonanie oferowanych prac. 

Proponowany przez Hydrogeotechnikę układ technologiczny jest w stanie w pełni sprostać wymaganiom stawianym wodom po oczyszczeniu dla tego typu obiektów. Zastosowane rozwiązania eliminują sytuację niekontrolowanego wycieku oleju do środowiska gruntowo-wodnego.