Wodociągi i kanalizacja

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie kompleksowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy i modernizacji wodociągów i kanalizacji.

Dokumentacje sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych w tym:

 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,
 • kosztorysy,
 • koncepcje wykonania kanalizacji i wodociągów,
 • projekty modernizacji sieci, programy inwestycyjne i programy organizacyjno-użytkowe.

Budowa i modernizacja sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych w tym:

 • budowa sieci i instalacji wodociągowych,
 • budowa sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • wykonywanie przecisków pod rurociagi wod-kan. i rury osłonowe innych instalacji o średnicy do 110 mm, 
 • obsługa geodezyjna i odtwarzanie nawierzchni po robotach wodno-kanalizacyjnych,
 • modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
 • montaż urządzeń do oczyszczania ścieków (osadników, separatorów, neutralizatorów itp.) posiadających stosowne aprobaty techniczne.