Prace rozbiórkowe

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. świadczy usługi polegające na rozbiórce obiektów budowlanych, rekultywacji terenu i przywróceniu im funkcji zgodnej z wymaganiami.

Rozpoczęcie prac wyburzeniowych

Prace wykonywane są na terenie m.in.:

  • likwidowanych stacji paliw, 
  • obiektów wojskowych, 
  • obiektów przemysłowych.

 

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. realizuje zagadnienia kompleksowo. Wykonuje projekty budowlane dla prac rozbiórkowych, a następnie - po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych - przystępuje do ich realizacji. Zanieczyszczenia zdeponowane w zbiornikach paliw, osadnikach itp. wydobywa i poddaje procesom unieszkodliwiania. Hydrogeotechnika Sp. z o. o. posiada zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne.
Prace realizowane są przy użyciu własnego sprzętu budowlanego, w tym m.in. koparko-ładowarek oraz koparek gąsienicowych. Teren po usunięciu odpadów zostaje właściwie zabezpieczony i zrekultywowany zgodnie z wykonanym projektem rekultywacji.

W czasie realizacji prac Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zapewnia:Rekultywacja terenu

  • stały nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane, 
  • organizację pracy zapewniającą bezpieczne wykonanie prac przez podległych pracowników, 
  • wykonywanie badań chemicznych wody i gruntu we własnym laboratorium dla określenia wielkości i rodzaju zanieczyszczenia, 
  • prowadzenia dokumentacji rozbiórki. 

Kompleksowa realizacja wykonywanych przez Spółkę prac pozwala inwestorom zlikwidować uciążliwe budowle i przywrócić środowisku nowe tereny.