Bariery „ekrany” ochronne

Bariera fizycznaWykonujemy podziemne bariery ochronne, zatrzymujące rozpływ zanieczyszczeń poza teren prac rekultywacyjnych oraz uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń do cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych oraz ujęć wód podziemnych. Odizolowany obszar może być poddawany intensywnym działaniom remediacyjnym lub być poddany naturalnym ale monitorowanym procesom samooczyszczania.

 Zależnie od specyfiki warunków gruntowo – wodnych, zagospodarowania terenu skażonego oraz przede wszystkim zależnie od rodzaju i stężenia zanieczyszczenia projektujemy i wykonujemy następujące rodzaje barier:

  • fizyczne (ekrany szczelne),
  • hydrauliczne,
  • pneumatyczne,
  • fizyczno – hydrauliczne,
  • hydrauliczno - pneumatyczne.
Bariera fizyczna
Bariera hydrauliczno- fizyczna
Bariera pneumatyczna
Ścianka szczelna