Krystalicznie czysta woda siarczkowa

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Św. Barbara przy ujęciu LW-2

Krystalicznie czysta i wysokozmineralizowana woda siarczkowa ujmowana jest odwiertami LW-1, LW-2 w miejscowości Las Winiarski (głębokość 165 m) oraz odwiertem Busko C-1 (głębokość 663 m) w miejscowości Busko-Zdrój. Wody lecznicze z Kopalni Las Winiarski i Busko Północ mają porównywalny skład i właściwości. Woda siarczkowa jest rozprowadzana od Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego w Lesie Winiarskim do obiektów leczniczych sanatorium w Busku-Zdrój.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wydał w lutym 2010 r. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody siarczkowej.

Świadectwo potwierdza spełnienie wymagań określonych dla wody leczniczej – mineralnej, swoistej 1,26 % chlorkowo- sodowej, siarczkowej, jodkowej.

Woda ta może być wykorzystana w lecznictwie uzdrowiskowym wg wskazań lekarskich do kąpieli w wannach, płukania jam ciała oraz do kuracji pitnych.

Zawartość siarkowodoru wynosi 45 mg/l i jodków 2,2 mg/l.

Główne składniki mineralne:

Kąpiele siarczkowe działają regenerująco na tkankę łączną, sprzyjają leczeniu przewlekłych chorób reumatoidalnych i choroby zwyrodnieniowej stawów, korzystnie działają w miażdżycy naczyń tętniczych. Mają również działanie odtruwające przy zatruciach metalami ciężkimi jak ołów, arsen, bizmut, rtęć. Kąpiele siarczkowe powodują spadek kwasu moczowego w surowicy krwi (leczenie dny moczanowej), obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Lecznicza woda siarczkowa dostarczana z UZG w Lesie Winiarskim jest
krystalicznie czysta z odcieniem słomkowo - zielonkawym.

Uzdrowiskowy Zakład Górniczy - Las Winiarski, 2009r

Od ujęcia do odbiorcy woda siarczkowa nie zmienia swojego składu fizyko-chemicznego ani zabarwienia, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych i użyciu materiałów odpornych na agresywne środowisko związków siarki (korozja). Całkowicie szczelna instalacja ogranicza do minimum straty siarkowodoru i pozwala zachować jego pierwotne stężenie u odbiorców wody.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. jest jedynym dystrybutorem kąpielowej leczniczej wody siarczkowej.
Zainteresowanych odbiorem kąpielowej leczniczej wody siarczkowej, w tym również podłączeniem do rurociągu
zapraszamy do nawiązania kontaktu
.
Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce, tel.: + 48 41 348 06 60, fax: + 48 41 348 96 00

Projekt nr WND-RPWS.01.01.00-26-428/09 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki Hydrogeotechnika poprzez rozbudowę Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego, dostarczającego siarczkowe wody lecznicze do odbiorców w Busku-Zdroju" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa.

ŚCIĄGNIJ ULOTKĘ

Budowa Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego "Las Winiarski"- fundamenty pod budynek socjalny
Budowa
Budynek ujęcia wody siarczkowej
Zbiorniki do magazynownaia wody siarczkowej
Budynek pompowni
Uzdrowiskowy Zakład Gorniczy - Las Winiarski,  2009r
Uroczyste otwarcie UZG wraz z nadaniem imienia ujęciu 30.05.2009r.
Ujęcie wody siarczkowej - Las Winiarski; Figura św Barbary - patronki górników
Poświęcenie ujęcia przez Proboszcza Parafii Oleszki  oraz Proboszcza Parafii Św. Brata Alberta w Busku Zdrój
Zaproszeni goście