Przyznane dotacje

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Firma Hydrogeotechnika Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na projekty pod nazwami:

  1. Projekt nr WND-RPWS.01.01.00-26-428/09 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki Hydrogeotechnika poprzez rozbudowę Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego, dostarczającego siarczkowe wody lecznicze do odbiorców w Busku-Zdroju"
  2. Projekt nr WND-RPWS.01.01.00-26-429/09 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Hydrogeotechnika poprzez wprowadzenie nowej usługi - kompleksowego wykonywania zabezpieczeń antyerozyjnych metodą hydroobsiewu lub hydromatu"

w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa.