Konferencja pt."Wody siarczkowe w rejonie Buska Zdroju"

W dniach 10-11 czerwca 2010 r. Hydrogeotechnika Sp. z o.o. zorganizowała w Suchedniowie konferencję pt."Wody siarczkowe w rejonie Buska Zdroju".